Aktuellt.

Nytt pris på puts/ biprodukter.  se prislista.

Obs. Bussgods kommer att lägga ner vid årsskiftet i Norrland.  Annan frakt söderut måste användas .