Renkött

Renkött kr/kg
Högrevskotletter 189:00
Soppkött                185:00
Sida, bringa, hel 185:00
Bog med ben 185:00
Renskav 500 gr påse (hel låda 18 kg 259:00/kg)   SLUT 135:00 st
Renskav av bogstek 500 gr påse( hel låda 310:00kg) 160:00 st
Renskav av framdel 1 kgs påse   (5kgs låda 1150:00-st) SLUT 245:00 st
Renskav av stek, 500 gr påse 185:00 st
Buljongben 39:00
Innerfilé 479:00
Ytterfilé 429:00
Sadel, hel 249:00
Sadelkotletter 269:00
Stek med ben           (mittbit 285:00 kr/kg)   SLUT 212:00
Stek, benfri nätad     SLUT 289:00
Stek, benfri onätad  (med innanlår)    SLUT 289:00
Innanlår 369:00
Färs 189:00
Tunga 199:00
Lever 69:00
Hjärta 185:00
Märgben, sågade 99:00
Njurfett   159:00       Magfett 298 :00  298:00
Renburgare färdigkryddad  90 gram  259:00
Renkroppar, hel/halv grovstyckade :-/kg
Blod, 0,5 liter 49:00 st
Rentarmar 235:00
Renkorv  rökt (ren o griskött) även Älgkorv med gris 65:00 st

Renkropp   hel/ halv grovstyckad

priser inkl moms

Med reservation för ev. prisändringar