Renkött

Renkött kr/kg
Högrevskotletter 229:00
Soppkött                199:00
Sida, bringa, hel 199:00
Bog med ben 219:00
Renskav 500 gr påse     159:00 st
Renskav av bogstek 500 gr påse 185:00 st
Renskav av framdel 1 kgs påse 295:00 st
Renskav av stek, 500 gr påse 208:00 st
Buljongben 39:00
Innerfilé 595:00
Ytterfilé             Skinnad 595:00 535:00
Sadel, hel 279:00
Sadelkotletter 299:00
Stek med ben           (mittbit 325:00 kr/kg) 249:00
Stek, benfri nätad     SLUT 379:00
Stek, benfri onätad 369:00
Innanlår 439:00
Färs 195:00
Tunga 249:00
Lever 69:00
Hjärta 229:00
Märgben, sågade 109:00
Njurfett   159:00       Magfett 298 :00  298:00
Renburgare färdigkryddad  90 gram  279:00
Renkroppar, hel/halv grovstyckade :-/kg
Blod, 0,5 liter 59:00 st
Rentarmar 279:00
Renkorv  rökt (ren o griskött) även Älgkorv med gris 65:00 st

Renkropp   hel/ halv grovstyckad

priser inkl moms

Med reservation för ev. prisändringar