Renkött

Renkött kr/kg
Högrevskotletter 179:00
Soppkött                169:00
Sida, bringa, hel 169:00
Bog med ben 175:00
Renskav 500 gr påse (hel låda 18 kg 245:00/kg) 130:00 st
Renskav av bogstek 500 gr påse( hel låda 295:-kg) 155:00 st
Renskav av framdel 1 kgs påse   (5kgs låda 1100:00-st) 235:00 st
Renskav av stek, 500 gr påse 175:00 st
Buljongben 29:00
Innerfilé 449:00
Ytterfilé 399:00
Sadel, hel 245:00
Sadelkotletter 265:00
Stek med ben           (mittbit 279:00 kr/kg) 208:00
Stek, benfri nätad 279:00
Stek, benfri onätad 265:00
Innanlår 369:00
Färs 149:00
Tunga 195:00
Lever 69:00
Hjärta 179:00
Märgben, sågade 99:00
Njurfett   159:00       Magfett 298 :00  298:00
Renburgare färdigkryddad  90 gram  259:00
Renkroppar, hel/halv grovstyckade :-/kg
Blod, 0,5 liter 49:00 st
Rentarmar 235:00
Renkorv  rökt (ren o griskött) även Älkorv med gris 65:00 st

Renkropp   hel/ halv grovstyckad

priser inkl moms

Med reservation för ev. prisändringar