Renkött

Renkött kr/kg
Högrevskotletter 239:00
Soppkött                189:00
Sida, bringa, hel 219:00
Bog med ben 229:00
Renskav 500 gr påse     175:00 st
Renskav av bogstek 500 gr påse 198:00 st
Renskav av framdel 1 kgs påse 325:00 st
Renskav av stek, 500 gr påse 239:00 st
Buljongben 59:00
Innerfilé 595:00
Ytterfilé             Skinnad 595:00 549:00
Sadel, hel 295:00
Sadelkotletter 299:00
Stek med ben           (mittbit 375:00 kr/kg) 275:00
Stek, benfri utan innanlår onätad 375:00
Stek, benfri med innanlår onätad 385:00
Innanlår 495:00
Färs 229:00
Tunga 249:00
Lever 79:00
Hjärta 259:00
Märgben, sågade 129:00
Njurfett   159:00       Magfett 298 :00  298:00
Renburgare okryddad  299:00
Renkroppar, hel/halv grovstyckade :-/kg
Blod, 0,5 liter 65:00 st
Rentarmar 279:00
Renkorv  rökt (ren o griskött) även Älgkorv med gris 65:00 st

 

priser inkl moms

Med reservation för ev. prisändringar