Renkött

Renkött kr/kg
Högrevskotletter 169:00
Soppkött                159:00
Sida, bringa, hel 159:00
Bog med ben 165:00
Renskav 500 gr påse (hel låda 18 kg 232:00/kg) 120:00 st
Renskav av bogstek 500 gr påse( hel låda 292:-kg) 149:00 st
Renskav av framdel 1 kgs påse   (5kgs låda 1025:00-st) 220:00 st
Renskav av stek, 500 gr påse 169:00 st
Buljongben  SLUT 29:00
Innerfilé 429:00
Ytterfilé 399:00
Sadel, hel 239:00
Sadelkotletter 255:00
Stek med ben           (mittbit 269:00 kr/kg) 199:00
Stek, benfri nätad   SLUT 269:00
Stek, benfri onätad 255:00
Innanlår 359:00
Färs 145:00
Tunga 179:00
Lever 69:00
Hjärta 179:00
Märgben, sågade 99:00
Njurfett   159:00       Magfett 298 :00  298:00
Grillkorv av 100% renkött Naturell eller vitlök SLUT 279:00
Renburgare färdigkryddad  90 gram  259:00
Renkroppar, hel/halv grovstyckade :-/kg
Blod, 0,5 liter 49:00 st
Rentarmar 225:00
Renkorv 200 gr, rökt (ren o griskött) 45:00 st

Renkropp   hel/ halv grovstyckad

priser inkl moms

Med reservation för ev. prisändringar