Renkött

Renkött kr/kg
Högrevskotletter 165:00
Soppkött 129:00
Sida, bringa, hel 125:00
Bog med ben 159:00
Renskav 500 gr påse (hel låda 18 kg 228:00/kg) 118:00 st
Renskav av bogstek 500 gr påse hel låda 292:-kg 149:00 st
Renskav av framdel 1 kgs påse   (5kgs låda 998:00st) 215:00 st
Renskav av stek, 500 gr påse 155:00 st
Buljongben 29:00
Innerfilé 429:00
Ytterfilé 399:00
Sadel, hel 209:00
Sadelkotletter 215:00
Stek med ben (mittbit 259:00 kr/kg) 195:00
Stek, benfri nätad 279:00
Stek, benfri onätad 269:00
Innanlår 339:00
Färs 125:00
Tunga 169:00
Lever 69:00
Hjärta 169:00
Märgben, sågade 95:00
Njurfett och magfett  159:00
Grillkorv av 100% renkött Naturell eller vitlök 279:00
Renburgare färdigkryddad  90 gram  199:00
Renkroppar, hel/halv grovstyckade
Blod, 0,5 liter 45:00 st
Rentarmar 189:00
Renkorv 380 gr, rökt (även gris- och hästkött) 45:00 st

priser inkl moms

Med reservation för ev. prisändringar