Renkött

Renkött kr/kg
Högrevskotletter 165:00
Soppkött 149:00
Sida, bringa, hel 149:00
Bog med ben 159:00
Renskav 500 gr påse (hel låda 18 kg 232:00/kg) 120:00 st
Renskav av bogstek 500 gr påse( hel låda 292:-kg) 149:00 st
Renskav av framdel 1 kgs påse   (5kgs låda 1025:00-st) 220:00 st
Renskav av stek, 500 gr påse 165:00 st
Buljongben 29:00
Innerfilé 429:00
Ytterfilé 399:00
Sadel, hel 239:00
Sadelkotletter 249:00
Stek med ben           (mittbit 269:00 kr/kg) 195:00
Stek, benfri nätad 269:00
Stek, benfri onätad 255:00
Innanlår 359:00
Färs 125:00
Tunga 179:00
Lever 69:00
Hjärta 179:00
Märgben, sågade 99:00
Njurfett   159:00      Magfett 298 :00 SLUT  298:00
Grillkorv av 100% renkött Naturell eller vitlök SLUT 279:00
Renburgare färdigkryddad  90 gram  249:00
Renkroppar, hel/halv grovstyckade 139:-/kg
Blod, 0,5 liter 49:00 st
Rentarmar SLUT 199:00
Renkorv 380 gr, rökt (även gris- och hästkött) SLUT 49:00 st

Renkropp   hel/ halv grovstyckad                                        139:00/kg

priser inkl moms

Med reservation för ev. prisändringar